Voorweg 79, 2391 AD Hazerswoude-Dorp
06 - 13861665 (Nathalie) 06 - 46745504 (Kathy)

Vervanging dak 1e en 3e paardenstal 16-9-2018 t/m 21-9-2018

Beste stalgenoten,

Per 2 maart 2015 heeft het kabinet besloten om in het kader van de volksgezondheid te werken aan wetgeving die het gebruik van asbesthoudende dakbedekking en materialen moet gaan verbieden (voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.l/onderwerpen/asbest/asbestregels) . De overheid plant om per 2024 het bezit van asbesthoudende materialen volledig te verbieden. Dit houdt o.a. in dat eigenaren voor 2024 hun asbesthoudende daken moeten verwijderen/saneren.

Ook voor onze stal geldt bovenstaande, wat voor stal Groenewoude inhoud dat de daken van stal 1 (de stal het dichts bij de binnenbak) en stal 3 (de stal achterin aan de kant van de mesthoop) beiden moeten worden vervangen. Inmiddels is de planning om dit te gaan verwezenlijken rond en willen wij dit graag met jullie delen ter voorbereiding. het vervangen van de daken moet namelijk gebeuren volgens strikte regels en instructies. Dit zorgt er ook voor dat we met elkaar wat overlast zullen ervaren door de opgelegde instructies, maar met elkaar en met een goede planning moet dit zeker gaan lukken.

De werkzaamheden lopen van 16-9 t/m 21-9-2018.

Bij Cora is in de kantine een uitgebreide beschrijving te krijgen van de planning, regels en instructies in deze week.